Tiki Trio

Set of three tiki gods...ready to tiki!

Physical packet.
$8.50
Electronic packet.
$7.00